piątek, 6 lutego 2015

Wystawa

"Szczęśliwi ci, którzy widzą piękno w miejscach zwykłych, tam gdzie inni niczego nie widzą"
Pissarro

Serdecznie zapraszamy 
na wystawę obrazów
członkiń 
Chorzowskiej Grupy Malarskiej
"Krajcok 12"

 Ilony Jankowskiej Wojtek
i
 Eugenii Doroty Sochowskiej